Regulamin salonu

Decydując się na zabieg w Naszym salonie akceptujesz Warunki Ogólne – niniejszy regulamin salonu.

Proszę uważnie przeczytać i rozważyć Ogólne Warunki Umowy przed umówieniem się na wizytę.

Ogólne Warunki Umowy regulują wyłącznie usługi świadczone w naszym salonie.

  1. Wizyta może zostać umówiona telefonicznie lub osobiście.
  2. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest punktualne przyjście na wizytę. (ewentualne spóźnienia bez poinformowania nas o tym telefonicznie akceptowane są tylko do 10 min, po umówionym terminie – każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie  i istnieje możliwość odstąpienia od tej reguły) W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy pełnego wykonania usługi, w niektórych przypadkach spóźnienie oznacza brak wykonanej usługi. W celu umówienia wizyty należy wykonać przelew lub wpłacić osobiście w salonie zadatek w wysokości 20 zł na tydzień przed umówioną wizytą. Zadatek zostanie odliczony od pełnej kwoty usługi w dniu jej wykonania.
  3. Numer konta do wpłaty zadatku 65 1160 2202 0000 0001 8048 3072
  4. Rezerwacja wizyty jest jednoznaczna ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o braku przeciwwskazań medycznych do wykonania zabiegu oraz akceptację niniejszego regulaminu.
  5. W przypadku przyczyn losowych uniemożliwiających przyjście na umówioną wizytę prosimy o poinformowanie Salonu telefonicznie lub sms.
  6. Klientki zobowiązane są przychodzić bez osób towarzyszących oraz szanując wzajemnie swój czas i komfort wykonywanego zabiegu proszone są o wyłączenie dźwięków w telefonach. 
  7. Ceny zawarte w cenniku nie są ofertą handlową i mogą ulec zmianie. Zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb Klienta. O wszystkich cenach Klient jest poinformowany przed zabiegiem.
  8. Na zabieg klientka powinna przyjść bez makijażu okolicy oka tj. brak cieni, kresek i tuszu, zarówna na górnej jak i dolnej powiece. Każdy przypadek niezastosowania się do wskazówek będzie wiązało się z doliczeniem kwoty w wysokości 20 zł za oczyszczenie skóry.
  9. Nasze promocje i rabaty nie łączą się.
  10. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, salon nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
  11. Na terenie salonu zakazane jest:

          – palenie papierosów i zażywanie środków odurzających,

          – wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych,

          – wprowadzanie psów i innych zwierząt, handel i akwizycja, głośne i niekulturalne zachowanie,

          – chodzenie nago lub w stroju innym niż obowiązujący w salonie,

          – korzystanie z urządzeń bez zgody personelu salonu,

          –  wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk – rejestrowanie obrazu lub dźwięku jest możliwe tylko za zgodą właściciela salonu.

     12. Jeżeli osoba dysponująca voucherem, nie przyjdzie na umówioną godzinę i nie powiadomi o swojej nieobecności, salon  traktuje to jako usługę zrealizowaną.

     13. W przypadku zgubienia, utraty, zniszczenia Vouchera , salon nie ponosi odpowiedzialności, ani nie rekompensuje w żaden sposób zaistniałej sytuacji.

     14. Ważność Vouchera zawsze wynosi 90 dni od dnia jego zakupu.

     15. Nie dopuszcza się możliwości zwrotu gotówki za zakupione vouchery.Voucherów nie wymieniamy na gotówkę.

      16. Przed przystąpieniem do zabiegu pracownik przeprowadza z Klientem wywiad mający na celu ustalenia ewentualnych przeciwwskazań medycznych oraz do ustalenia zaleceń po zabiegowych.

     17. Klient przed wykonaniem zabiegu zobowiązany jest powiadomić osobę wykonującą zabieg o wszelkich dolegliwościach mogących być przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu (choroby układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, skóry, w szczególności rozrusznik serca, kardiowertera, choroby nowotworowe, przebyta żółtaczka, zakażenie wirusologiczne, ciąża, motelowe implanty w ciele, amalgamaty, przebyte udary itp) W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje.

     18. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia prosimy kierować do właścicielki Salonu osobiście lub telefonicznie jednak ewentualne reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w formie reklamacji do 7 dni od daty wpłynięcia pisma.